Παιδεία

Παιδεία

Παιδεία Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

18 Μαρτίου 2011

Διάσκεψη Τύπου Προέδρου Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Αναστασιάδη

για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό

Λευκωσία, 18 Μαρτίου 2011

Κυρίες και κύριοι,

Συνεχίζουμε σήμερα τη διαδικασία που εγκαινιάσαμε πρόσφατα, μέσα από την οποία θα παρουσιάσουμε τις θέσεις και προτάσεις μας για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο και την κοινωνία.

§ Γιατί πιστεύουμε ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις προτάσεις κάθε πολιτικής δύναμης και βάσει αυτών να την κρίνουν.

§ Γιατί θέλουμε να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να αξιολογούν την ικανότητα κάθε πολιτικής δύναμης, να ακούει την κοινωνία, να μοιράζεται τις έγνοιες και τους προβληματισμούς της και να παράγει πολιτικές για το αύριο.

Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας διάσκεψη, σκοπός της οποίας είναι να παρουσιάσουμε τις προτάσεις της παράταξής μας για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.Θεωρούμε ότι η καλύτερη απάντηση στις προκλήσεις της σημερινής εποχής είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για να φτάσουμε σε αυτό που ονομάζουμε «εξωστρεφή παιδεία». Μια παιδεία ανοικτή στα σύγχρονα ρεύματα. Που καλλιεργεί την κριτική σκέψη. Που είναι παιδευτικά πρωταγωνιστική γιατί δίνει στην Ελληνική μας παιδεία αυτογνωσία και ανανέωση.

Το σχολείο της επόμενης δεκαετίας, πρέπει πρώτα απΆ όλα να είναι ένα σχολείο ανοικτό στις ιδέες και στην κοινωνία, στη γνώση και το διάλογο. Ένα σχολείο δημοκρατικό που θα αξιοποιεί κάθε σύγχρονο εργαλείο για να διευρύνει τους ορίζοντες του μαθητή και της μαθήτριας, για να διευκολύνει την επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό, για να εμπλουτίσει τον μαθητικό βίο με δημιουργικές δραστηριότητες και εργασίες.

Ο ρόλος του σχολείου σήμερα δεν πρέπει να περιορίζεται στην κατάρτιση του μαθητή από άποψη γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια της λογικής, της κριτικής του ικανότητας και του προβληματισμού. Στην καλλιέργεια της προσωπικότητας και της ευαισθησίας του για την κοινωνία και τους άλλους.

Δυστυχώς, το σημερινό σχολείο μοιάζει συχνά, με χώρο καταναγκασμού. Λείπει η χαρά της μάθησης, η έρευνα, το πείραμα, η ανακάλυψη, η δημιουργία.

§ Η εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με μικροκομματικά κριτήρια, να ταλαιπωρείται και να παρακμάζει μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει καθημερινά.

§ Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δεν μπορεί να συζητείται εδώ και χρόνια, περισσότερο ως ιδεολόγημα παρά ως πολιτική πρακτική.

§ Η Παιδεία δεν μπορεί να περιμένει τις δυσκίνητες γραφειοκρατικές λογικές.

Όλα αυτά, έχουν φέρει τη χώρα μας στο σημείο, από τη μια να διαθέτει έναν από τους ψηλότερους συντελεστές σε ποσοστό πανεπιστημιακών σπουδαστών ανά πληθυσμό στην Ε. Ε και από την άλλη, τους χειρότερους δείκτες στην έρευνα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Το ασφαλέστερο κριτήριο για να αξιολογήσουμε τα πολιτικά επιχειρήματα, είναι να απευθυνθούμε στους ίδιους τους συντελεστές της εκπαίδευσης. Τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς. Έχει κάτι αλλάξει στο ρόλο, το έργο και την καθημερινότητά τους; Έχει γίνει το σχολείο περισσότερο ανθρώπινο;

§ Ας ρωτήσουμε τους δασκάλους και, ιδιαίτερα, τους καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης πώς νοιώθουν στην έδρα.

§ Ας ρωτήσουμε τους μαθητές αν μπορούν να αγαπήσουν και να εκτιμήσουν εκείνο που καλούνται καθημερινά να κάνουν μέσα στο σχολείο.

§ Ας ρωτήσουμε τους γονείς, αν είναι ευχαριστημένοι με το σημερινό Σχολείο και με τα χρήματα που πληρώνουν καθημερινά στην παραπαιδεία.

Το σχολείο της επόμενης δεκαετίας χρειάζεται πάνω απΆ όλα όραμα. Χρειάζεται αίσθηση του μέλλοντος και εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό του.

Εμείς έχουμε την πολιτική βούληση να εργαστούμε, να συνεργαστούμε, να πάρουμε ή να υποστηρίξουμε αποφάσεις που θα κάνουν το σχολείο μας σύγχρονο, ελκυστικό και αποτελεσματικό.

Υποστηρίζουμε μια ειλικρινή, ουσιαστική, φιλελεύθερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η οποία:

§ θα δημιουργεί διεξόδους από το συγκεντρωτισμό και την ισοπέδωση στην εκπαιδευτική διοίκηση,

§ θα απελευθερώνει τις πλούσιες δημιουργικές δυνατότητες του εκπαιδευτικού δυναμικού,

§ θα δημιουργεί νέα πλαίσια συνεργασίας και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προτείνουμε:

1. Την αποκατάσταση του κύρους της παιδαγωγικής διαδικασίας, μέσα από την αναβάθμιση του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού. Καμία εκπαιδευτική αλλαγή ή μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει πιθανότητες επιτυχίας αν δεν αποκαθιστά το κύρος και το λειτούργημα των εκπαιδευτικών.

2. Την επίλυση του ζητήματος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, της αξιοκρατίας και της αξιολόγησης των εκπαιδευτηρίων και του εκπαιδευτικού έργου. Προτείνουμε επίσης τη δημιουργία ενός νέου συστήματος αξιολόγησης μαθητικών επιτευγμάτων το οποίο να παράγει εκείνα τα δεδομένα που θα επιτρέψουν στο εκπαιδευτικό σύστημα να αναπτύσσει και να ρυθμίζει τις στοχευμένες πολιτικές με έμφαση στο μαθητή και την ανάπτυξή του.

3. Την υιοθέτηση ενός λογικού, αξιοκρατικού, αδιάβλητου, αντικειμενικού συστήματος επιλογής και διορισμού των λειτουργών της εκπαίδευσης. O εκπαιδευτικός αποτελεί την πλέον σημαντική συνιστώσα του εκπαιδευτικού συστήματος. Tίποτα δεν επηρεάζει τόσο έντονα την ανάπτυξη των μαθητών όσο η ποιότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού. Η πολιτεία θα πρέπει να αναπτύξει αξιόπιστους μηχανισμούς να επιλέγει τους καλύτερους στο σημείο του αρχικού διορισμού και ακολούθως να τους στηρίζει μέσα από διαδικασίες ενδοσχολικής συνεργασίας, συνεχούς επιμόρφωσης και ανατροφοδότησης.

4. Την ποιοτική ενίσχυση ειδικά της μέσης εκπαίδευσης, ως απάντηση στο χρόνιο πρόβλημα της «παραπαιδείας» επαναφέροντας ένα περιβάλλον πραγματικά ίσων ευκαιριών στο δημόσιο σχολείο.

5. Την πραγματική και ουσιαστική αναδόμηση και αποκέντρωση του Υπουργείου Παιδείας.

6. Υποστηρίζουμε την αυτονόμηση της σχολικής μονάδας. Η σχολική μονάδα πρέπει να έχει την πρωτοβουλία του καταρτισμού του ετήσιου προγραμματισμού της και του δικού της μοναδικού και αυθεντικού σχεδίου δράσης, μέσα στα πλαίσια βέβαια του περιγράμματος στόχων του Υπουργείου Παιδείας.

7. Την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού περιεχομένου μάθησης. Με το διαδίκτυο οι δάσκαλοι και οι μαθητές πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες τους, με νέες αποτυπώσεις , με ήχο και εικόνα.

8. Την ενδυνάμωση της πολιτικής για την πολυγλωσσία στο σχολείο, ως ένα από τα ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας και μελλοντικής απασχόλησης στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

9. Την ενίσχυση της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, για την πραγματική ένταξη των ξενόγλωσσων μαθητών.

10. Την επανεξέταση και αναδόμηση της ειδικής εκπαίδευσης.

11. Τον εντοπισμό και στήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία και την στοχευμένη αντιμετώπιση του φαινομένου του αναλφαβητισμού.

12. Την επανεξέταση της αρχιτεκτονικής, του εξοπλισμού και των υποδομών των σχολικών κτηρίων.

13. Την αναχαίτιση του φαινομένου της μαθητικής παραβατικότητας με εφαρμοσμένες πολιτικές.

14. Τη στήριξη της παροικιακής εκπαίδευσης.

15. Την τόνωση της κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών με αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επικοινωνίας, δικτύωσης, ανταλλαγής επισκέψεων και εμπειριών. Οι νέοι μας πρέπει να είναι έτοιμοι για να ξανοιχθούν στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.

16. Τη συνεχή επαφή με τα πορίσματα και τις μελέτες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης γύρω από τα θέματα παιδείας και την ενσωμάτωση νέων παιδευτικών προτεραιοτήτων με βάση τις ανάγκες της Κύπρου.

17. Την ένταξη της Κύπρου στη διεθνή αξιολόγηση μαθησιακών επιτευγμάτων, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε το βαθμό βελτίωσης και ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς επίσης και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

18. Την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του ενιαίου ολοήμερου σχολείου, την αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρατηρήθηκαν και επέκταση του θεσμού.

19. Την αναβάθμιση και βελτίωση των προγραμμάτων της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με παραμονή της τριετούς φοίτησης της Επαγγελματικής κατεύθυνσης στις υφιστάμενες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές. Με εισαγωγή νέων τετράωρων εργαστηριακών μαθημάτων. Με επανεξέταση και ενίσχυση του σχεδίου της βιομηχανικής κατάρτισης των μαθημάτων. Με περιορισμό των πολλών ειδικοτήτων και εμπλουτισμό τους με νέα εργαστηριακά μαθήματα που υιοθετεί η βιομηχανία. Με διεξαγωγή ειδικών μαθημάτων σε μαθητές που θα ήθελαν να παρακαθίσουν σε εξετάσεις για εισαγωγή τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

20. Τη δημιουργία ενός πιο αξιοκρατικού και πιο δίκαιου συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που να δίδει σε όλους τους μαθητές δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων ίσες ευκαιρίες πρόσβασης.

21. Γενικότερα το κράτος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει με ιδεοληψίες την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ιδιωτική εκπαίδευση. Θεωρούμε απαράδεκτη την τακτική διαχωρισμού των μαθητών μας σε δύο ταχύτητες.

22. Προτείνουμε τη δημιουργία προπανεπιστημιακής φοίτησης που να επιτρέπει σε ενήλικους, π.χ. αυτούς τους μαθητές που δεν ικανοποιούσαν τα βασικά και επαρκή κριτήρια φοίτησης σε τριτοβάθμιο επίπεδο, να επαναδιεκδικήσουν πανεπιστημιακή φοίτηση ή να επανενταχθούν στους ρυθμούς μάθησης.

23. Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στην αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών είναι κρίσιμος και δεν πρέπει να μένει στο απυρόβλητο. Eπιδιώκουμε αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τους τελικούς στόχους οι οποίες να καθορίζονται σε συνεργασία με την Πολιτεία.

24. Θεωρούμε την ανώτατη εκπαίδευση ως την κορωνίδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Συνεπώς προτείνουμε τον συνεχή εκσυγχρονισμό των δημόσιων και ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου ως τα φυτώρια παράγωγης της νέας γενιάς Κύπριων επιστημόνων. Υποστηρίζουμε και διεκδικούμε την αυτονομία των ανώτατων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Υποστηρίζουμε την περαιτέρω αναβάθμιση και ποιοτικό εκσυγχρονισμό των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών, σε συνάρτηση πάντοτε με χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος σπουδών. Θέλουμε την ανώτατη εκπαίδευση να είναι ανοικτή και προσβάσιμη σε όλους και γιΆ αυτό τασσόμαστε υπέρ των επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ούτως ώστε κάθε νέος και νέα της Κύπρου να μπορεί να σπουδάσει στον τόπο του, χωρίς να υστερεί η ποιότητα σπουδών από οποιοδήποτε αντίστοιχο ίδρυμα του εξωτερικού.

25. Προτείνουμε την έναρξη μιας δράσης σταδιακής αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να ενταχθεί το σύστημά μας πιο αποτελεσματικά στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

26. Θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη για επαναφορά σε λειτουργία του συστήματος ερευνητικής χρηματοδότησης και στήριξης των διεργασιών καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να εντάσσει κάθε μαθητή σε μια προσωπική πορεία συνεχούς αναζήτησης, μάθησης και ανέλιξης. Ένα σύστημα που θα σέβεται την προσωπικότητα, τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις αδυναμίες όλων.

Κυρίες και κύριοι,

Όπως έχω ήδη αναφέρει, στο μεγάλο κεφάλαιο της παιδείας, εμείς εντάσσουμε και τους άξονες της πολιτικής μας που αφορούν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

§ Γιατί θέλουμε η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας να ξεκινούν από το σχολείο.

§ Γιατί πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός, ως παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική συμπεριφορά των νέων και να διαμορφώσει τάσεις και εξελίξεις μέσα στην κοινωνία, πρέπει να αποτελεί πυλώνα προτεραιότητας στη σχολική εκπαίδευση.

Η πολιτική μας για τον πολιτισμό στοχεύει:

§ Στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των ζωντανών στοιχείων του πολιτιστικού μας παρελθόντος, καλλιεργώντας ταυτόχρονα, την αυτοσυνειδησία μας ως Ελλήνων, ως Ευρωπαίων και ως πολιτών του Κόσμου.

§ Στη διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ενότητας του Ελληνισμού στην Ε.Ε. από κοινού με την Ελλάδα και τους Έλληνες της Διασποράς.

§ Στη στήριξη, ανάδειξη και προβολή των ανθρώπων του πολιτισμού και στην προβολή της πολιτιστικής δημιουργίας.

§ Στην αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων της Πολιτιστικής Διπλωματίας και τη διαρκή κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης ώστε να εξαναγκαστεί η Τουρκία να σεβαστεί την πολιτιστική μας κληρονομιά στην κατεχόμενη Κύπρο.

Προτείνουμε:

1. Τη δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού, γιατί όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, με τον κατακερματισμό των πολιτιστικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, ακόμα και Συγκοινωνιών και Έργων, δημιουργούνται προβλήματα στο συντονισμό, στη θεώρηση και αντιμετώπιση του πολιτισμού ως ενιαίου και αδιαίρετου συνόλου.

2. Την ίδρυση Κρατικής Βιβλιοθήκης, τον εκσυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενων βιβλιοθηκών και την τεχνολογική δικτύωση και διασύνδεσή τους με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

3. Την αναβάθμιση της Εθνικής Πινακοθήκης και αναμόρφωση του χώρου ώστε να μπορεί να φιλοξενεί συλλογές σύγχρονης τέχνης.

4. Τη δημιουργία ενός νέου Αρχαιολογικού Μουσείου και την ταυτόχρονη δημιουργική αναπαλαίωση και επαναχρησιμοποίηση του παλαιού με ωράρια λειτουργίας που να εξυπηρετούν τόσο τον ντόπιο όσο και τον ξένο επισκέπτη.

5. Την ενίσχυση της Συμφωνικής Ορχήστρας και της Ορχήστρας Νέων, με τη δημιουργία δικής τους στέγης.

6. Την αποκέντρωση δημοσίων υπηρεσιών και καλλιτεχνικών εργαστηρίων και τη στέγασή τους σε διατηρητέες οικοδομές που αποτελούν μέρος της αρχιτεκτονικής παράδοσης του τόπου.

7. Τη δημιουργία, σε συνεργασία με τους Δήμους, τις κοινότητες και ιδιώτες, Θεματικών Σχολών και Εργαστηρίων που ενδιαφέρουν τη νεολαία και το κοινό, όπως θεατρική έκφραση, χορό, εικαστική παιδεία, κινηματογράφο.

8. Την αξιοποίηση του διαδικτύου και των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία για προβολή του πολιτισμού της Κύπρου.

9. Την επίσπευση της δημιουργίας Σχολών Καλών Τεχνών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.

10. Τη δοκιμαστική λειτουργία ενός Λυκείου Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών σε κάθε πόλη.

11. Την προώθηση προγράμματος οικονομικής και πρακτικής ενθάρρυνσης προσέλευσης του κοινού σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

12. Την αποτελεσματική αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αφού προηγηθεί ενημέρωση για πόρους, ταμεία, υποτροφίες και για την παρεχόμενη εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Κυρίες και κύριοι,

Μια από τις αρνητικές επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής είναι η δραματική μείωση της κινητικής δραστηριότητας του ανθρώπου. Το κενό αυτό καλείται να καλύψει ο αθλητισμός, μαζί με πολλούς άλλους ρόλους, όπως:

§ Να διαπαιδαγωγήσει και να κοινωνικοποιήσει τη νεολαία, δημιουργώντας της τις αντιστάσεις που θα την κρατήσουν μακριά από τα ναρκωτικά και τις άλλες σύγχρονες εξαρτήσεις.

§ Να προβάλει την χώρα μας στο εξωτερικό μέσω των εθνικών και σωματειακών ομάδων.

§ Να προάγει και να καλλιεργήσει την ευεξία και την υγεία, αλλά και την ευγενή άμιλλα.

Κατά το αθλητικό μας συνέδριο που πραγματοποιήθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2011, καταθέσαμε ολοκληρωμένο πολυσέλιδο έγγραφο προτάσεων που καλύπτει όλο το φάσμα του αθλητισμού. Το έγγραφο υιοθετεί τις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκφράζονται μέσα από τη Λευκή Βίβλο για τον αθλητισμό.

Προτείνουμε, μεταξύ άλλων:

1. Προώθηση της δια βίου άθλησης, άνοιγμα στους πολίτες των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθιέρωση αθλητικών προγραμμάτων για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και δημιουργία ειδικών προγραμμάτων για κάθε ηλικία.

2. Στήριξη του Σχολικού Αθλητισμού, με θεσμική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής και εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Ένταξη της Φυσικής Αγωγής στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων.

4. Ανάπτυξη του Τουριστικού Αθλητισμού με αναβάθμιση και ορθή αξιοποίηση των αθλητικών μας εγκαταστάσεων.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνω, με ένα απόσπασμα από τη διάλεξη που έδωσε πρόσφατα ο καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης, στο πλαίσιο του προσυνεδριακού μας διαλόγου: «Το όραμα μας είναι ένα σχολείο ανθρώπινο, δημιουργικό, που θα δίνει γνώσεις, που θα δημιουργεί και θα ετοιμάζει πολίτες υπεύθυνους, διορατικούς, ευαίσθητους, καλλιεργημένους, που θα μπορούν να στηρίξουν τον τόπο και θα αγαπούν το σχολείο, με την συνείδηση ότι παίρνουν ερεθίσματα που είναι χρήσιμα για τη ζωή τους».

Αυτό είναι και το δικό μας όραμα.

Σας ευχαριστώ

FacebookTwitterGoogle+Share