Μεταναστευτική Πολιτική

Μεταναστευτική Πολιτική

Μεταναστευτική Πολιτική

Διάσκεψη τύπου του προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκου Αναστασιάδη

Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2011

Έχει αποδειχθεί ότι η νόμιμη μετανάστευση, όταν γίνεται συντονισμένα βάσει συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής, διαχρονικά συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική και πολιτισμική άνοδο.

Όπως και σε άλλες χώρες έτσι και στη Κύπρο υπάρχουν έρευνες και μελέτες που καταδεικνύουν τη θετική συνεισφορά των ξένων στην ανάπτυξη της οικονομίας μας, κυρίως σε τομείς όπου παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος από Κύπριους.

Τόσο στην Κύπρο – όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη– το θέμα που «ερεθίζει» την κάθε τοπική κοινωνία, δεν αφορά τους νόμιμους μετανάστες, αλλά τους παράνομους. Επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγοντας για κράτη όπως η Κύπρος, η Μάλτα και άλλες είναι το μικρό μέγεθος του πληθυσμού ενώ η ειδική διάσταση του θέματος για την Κύπρο σχετίζεται με το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός παράνομων μεταναστών έρχεται ή διοχετεύεται στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα.

Είναι μάλιστα σύνηθες φαινόμενο σε περιόδους οικονομικής στασιμότητας και αυξανόμενης ανεργίας να εμφανίζονται φαινόμενα τα οποία θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει και ρατσιστικά. Και τούτο γιατί δημιουργείται πιο έντονα η εντύπωση ότι μια μερίδα ανθρώπων, είτε αυτοί ονομάζονται αιτητές πολιτικού ασύλου είτε λαθρομετανάστες, ζουν «παρασιτικά» σε βάρος του ενεργού πληθυσμού της χώρας -εισπράττοντας επιδόματα από τα ταμεία του κράτους ή «κλέβοντας» θέσεις εργασίας- την στιγμή που οι πολίτες καλούνται να κάνουν θυσίες.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μένει μακριά από τέτοιες ακραίες και συναισθηματικές προσεγγίσεις και ξενοφοβικά σύνδρομα. Αναγνωρίζουμε όμως ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι υπαρκτό, πολύπλευρο και πολύπλοκο. Είναι ένα πρόβλημα με σοβαρές κοινωνικές και εθνικές διαστάσεις και σαν τέτοιο θα πρέπει συλλογικά να το αντικρίζουμε.

Ως παράταξη πιστεύουμε πως στην αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν παρατηρηθεί σοβαρά κενά, σφάλματα και παραλείψεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί με σπασμωδικές και αποσπασματικές κινήσεις να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό και πολυδιάστατο πρόβλημα για το οποίο έπρεπε να υπάρχει ένας στρατηγικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός.

Η παραδοσιακή φιλοξενία, ο εγνωσμένος ανθρωπισμός και η ανεκτικότητα των Κυπρίων, δεν μπορεί να τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους παράνομους μετανάστες και όσους βρίσκονται με καθεστώς διεθνούς προστασίας στην Κύπρο και ιδιαίτερα τους καταχρώμενους την διαδικασία αιτητές πολιτικού ασύλου.

Θέλω συνεπώς να τονίσω πως όσο και εάν απορρίπτουμε ακραίες και ρατσιστικές συμπεριφορές καθόλου δεν μπορούμε να δεχθούμε πως οι πολιτικές πάταξης της παράνομης μετανάστευσης σχετίζονται με ρατσιστικά σύνδρομα. Διότι ας έχουμε υπόψη πως τα πρώτα θύματα της παρανομίας είναι οι ίδιοι οι μετανάστες.

Κυρίες και κύριοι,

Η παράνομη μετανάστευση:

· Παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες για την κυκλοφορία των προσώπων,

· Συντελεί στη διατήρηση της εκμετάλλευσης της εργασίας των μεταναστών,

· Συμβάλει στη συντήρηση κοινωνικών ανισοτήτων, που οδηγούν σε κοινωνικές εκρήξεις,

· Επιβαρύνει τις οικονομίες των χωρών παραμονής και διαμονής, δημιουργώντας προβλήματα ανασφάλειας και ξενοφοβίας.

Είναι γιΆ αυτούς τους λόγους που η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας πως το πρόβλημα είναι Ευρωπαϊκό και όχι απλώς εθνικό, ιεραρχεί ψηλά το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης και διαμορφώνει πολιτικές με βάση τους ακόλουθους άξονες:

1. Οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες, τις ανάγκες της κάθε οικονομίας και τις αντικειμενικές δυνατότητες υποδοχής και ενσωμάτωσης, κάθε κράτους μέλους με ενθάρρυνση της ομαλής κοινωνικής ένταξης.

2. Λήψη δραστικών μέτρων για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.

3. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των συνοριακών ελέγχων και διαδικασίες επιστροφής των παράνομων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους ή σε χώρα διέλευσης.

4. Αντιμετώπιση του προβλήματος με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ευαισθησίες του κάθε κράτους μέλους, στη βάση της αρχής της αλληλεγγύης.

5. Μεταχείριση των μεταναστών οποιασδήποτε κατηγορίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.

Στα πλαίσια αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και των πρακτικών που υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε., το πρόβλημα της μετανάστευσης στην Κύπρο μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Με βάση όμως ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των νομίμως εισερχομένων, διαμενόντων και εργαζομένων στην Κύπρο, είτε προέρχονται από ευρωπαϊκές είτε από τρίτες χώρες, και των παρανόμως εισελθόντων και ευρισκομένων στην Κύπρο.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις πολιτικής.

1. Αυστηρή φρούρηση των ακτών, αύξηση των ελέγχων στα οδοφράγματα και σχολαστική επιτήρηση της πράσινης γραμμής με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

2. Αξιοποίηση του ευρωπαϊκού οργανισμού FRONTEX και ένταξη της Κύπρου στην Συνθήκη Σένγκεν.

3. Αυστηρή εφαρμογή των κανόνων εργασίας πολιτών από τρίτες ή και ευρωπαϊκές χώρες.

4. Διεξαγωγή αυστηρών ελέγχων για πάταξη του φαινομένου της παράνομης και αδήλωτης εργασίας και επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων στις χώρες προέλευσής τους και απαγόρευσης της επανέλευσης τους.

5. Τροποποίηση της νομοθεσίας για την επιβολή παραδειγματικών ποινών σε όσους απασχολούν παράνομα μετανάστες. Σχετική τροποιητική πρόταση νόμου έχει κατατεθεί εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού.

6. Προώθηση της ευρωπαϊκής οδηγίας που προβλέπει μεταξύ άλλων τον αποκλεισμό όσων απασχολούν παράνομα μετανάστες και εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων από ευρωπαϊκά προγράμματα και συμβάσεις του δημοσίου.

7. Υιοθέτηση της πρακτικής της ταχείας διαδικασίας (fast track) που εφαρμόζεται με επιτυχία σε άλλες χώρες για σύντομη εξέταση αιτήσεων για παροχή πολιτικού ασύλου. Η εξέταση θα πρέπει να γίνεται εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση και όχι γενικευμένα και με μοναδικό κριτήριο την εθνικότητα ή τη χώρα προέλευσης όπως συμβαίνει σήμερα. Πρέπει δηλαδή να υπάρξουν συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια στην παραχώρηση πολιτικού ασύλου και τα κριτήρια αυτά να είναι συγχρονισμένα με τα κριτήρια των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών.

8. Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην συνομολόγηση συμφωνιών επανεισδοχής παρανόμων μεταναστών στα κράτη προέλευσης τους.

9. Αποπεράτωση και επίσπευση της λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις ώστε να αναθεωρηθεί η υφιστάμενη επιδοματική πολιτική.

10. Απόδοση μεγαλύτερης έμφασης σε προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωσης με τον πολιτισμό μας, στους νόμιμους μετανάστες για πιο ομαλή ένταξή τους στην κοινωνική πραγματικότητα της Κύπρου.

11. ¶μεση απέλαση όσων εμπλέκονται στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Ένα ιδιαίτερο και ευαίσθητο κεφάλαιο είναι αυτό της ένταξης των παιδιών των μεταναστών στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Θέση μας αμετακίνητη είναι πως το σχολείο πρέπει να λύνει τα προβλήματα, να είναι ο καταλύτης για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κυπριακή κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα. Η ανικανότητα εκείνων που διαμορφώνουν την πολιτική να διαχειριστούν ορθολογικά το μεταναστευτικό φαινόμενο, επιτρέπει δυστυχώς να αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες φαινόμενα γκετοποίησης και συγκρούσεων.

· Μέχρι σήμερα στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μέτρα για την ενσωμάτωση των ξενόγλωσσων παιδιών.

· Στα πλαίσια της σωστής λειτουργίας των σχολείων που υποδέχονται αλλόγλωσσους μαθητές θα πρέπει να διατίθεται αριθμός ωρών για μεταφραστές και άλλους διερμηνείς. Οι διερμηνείς αυτοί θα βοηθήσουν τα μέγιστα στην ενημέρωση των ξένων γονιών, στη μετάφραση εγγράφων και άλλων επιστολών του σχολείου που πρέπει να γνωστοποιούνται στους μαθητές και τους γονείς τους.

· Ταυτόχρονα θα πρέπει το κάθε Τμήμα Υποδοχής να έχει σταθερή αίθουσα διδασκαλίας και εάν είναι δυνατόν αυτή να γίνεται από τον ίδιο εκπαιδευτικό.

· Ο όλος σχεδιασμός προγράμματος ένταξης αλλόγλωσσων παιδιών συνεπάγεται και την εμπλοκή της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Τα παιδιά αυτά, προέρχονται από ένα διαφορετικό γλωσσικό/πολιτισμικό περιβάλλον και έχουν ανάγκη ποικίλης στήριξης.

· Είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών

Θέλω να τονίσω πως η ομαδοποίηση των αλλόγλωσσων παιδιών σε συγκεκριμένα σχολεία δεν είναι αρκεί για να λέμε ότι έχουμε πολιτική ένταξης των παιδιών των μεταναστών.

Πέραν του εκπαιδευτικού χώρου υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα, θεσμικού χαρακτήρα για τα οποία θα πρέπει να επιδιώξουμε πανευρωπαϊκό συντονισμό, κτίσιμο ισχυρών συμμαχιών με άλλες όμορες χώρες και κοινή δράση.

Η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να πρωτοστατήσει μαζί με άλλες μεσογειακές χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε. στην προσπάθεια εξασφάλισης αυξημένης οικονομικής και υλικοτεχνικής βοήθειας από την Ε.Ε. στη βάση της αρχής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της κατανομής των βαρών και συνεπειών του οξύτατου στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες προβλήματος των μεταναστών.

Θέλω να επαναλάβω πως η βασική μας διαπίστωση ότι δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη και ισορροπημένη πολιτική από πλευράς της κυβέρνησης για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, με κανένα τρόπο δεν δικαιολογεί ακραίες αντιμεταναστευτικές εκδηλώσεις και ενέργειες, οι οποίες καλλιεργούν την ξενοφοβία και το ρατσισμό.

Η λύση δεν είναι ούτε όσοι νοιώθουν αδικημένοι να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, ούτε όμως και να βαφτίζουμε όσους αντιδρούν ως ρατσιστές. Αυτό δεν λύνει, αλλά επιτείνει το πρόβλημα. Χωρίζει την κοινωνία σε στρατόπεδα. Λύση είναι η χάραξη επιτέλους μιας συγκροτημένης μεταναστευτικής πολιτικής, που λαμβάνει υπόψη της τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων, τους νόμους του κράτους και την ανάγκη διαφώτισης της κοινής γνώμης. Μιας πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη της τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τις πραγματικότητες και τα δεδομένα που υπάρχουν στην Κύπρο και στη κάθε χώρα ξεχωριστά.

FacebookTwitterGoogle+Share